Detail uit schilderij Howard Hodgkin ‘Learning about Russian Music’

Welkom bij Hence

Cultuur en gedrag zijn niet de meest voor-de-hand-liggende onderwerpen op de directietafel.

Meer over Hence

Succes zit in de mensen; dit is geen open deur, maar blijkt de praktijk te zijn. Een beleidsplan, heldere processen en procedures, een werkbare structuur zijn natuurlijk belangrijke zaken, zelfs onmisbaar. Maar zijn ook uitwisselbaar en (in veel gevallen) ook iets makkelijker te veranderen.

Mensen niet; die zijn uniek én gezamenlijk in staat om teams en organisaties succesvol te maken. En dan hebben we het over betrokken/bevlogen medewerkers die hun verantwoordelijkheid nemen. Maar ook denken in het belang van het team of de organisatie. En dat vraagt investeren in persoonlijk leiderschap, en ervoor zorgen dat alle teamleden voor hetzelfde gaan werkend en denkend vanuit een gezamenlijke visie.

Ik help organisaties, teams en leiders hierin de juiste slagen te maken.

Leestips, nu actueel!