Detail uit schilderij Howard Hodgkin ‘Learning about Russian Music’

Diensten van Hence

‘Ik ben graag tijdelijk partner voor de mens, het team of de organisatie’

De markt/omgeving is enorm in beweging en stelt steeds nieuwe eisen aan organisaties en hun medewerkers. Teams die optimaal presteren maken goed gebruik van elkaars talenten en kwaliteiten en werken vanuit een gedeelde visie. Tegenslagen worden goed verwerkt en maken teams zelfs sterker. Teamleden staan voor hun werk en nemen ook hun verantwoordelijkheid. Niet altijd is de situatie zoals hierboven beschreven; resultaten blijven achter, teamleden raken gedemotiveerd en het team dreigt soms zelf uiteen te vallen. Op dat moment is er aanleiding voor verbetering of ontwikkeling.

Samen met een team ontwikkel en begeleid ik programma’s op maat waarin aandacht besteed wordt op vragen zoals:

  • Hoe kunnen we meer rendement halen uit onze samenwerking?
  • Hebben we allemaal hetzelfde beeld over de plannen voor de komende jaren?
  • Welke kwaliteiten hebben we binnen het team, benutten we ze optimaal?
  • We willen naar een aanspreekcultuur, maar is er voldoende vertrouwen en veiligheid aanwezig?

Coachen van leidinggevenden en professionals

Er kunnen zich situaties voordoen, waarin tijdelijk leiderschap een oplossing kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan de situatie wanneer iemand tijdelijk is uitgevallen, wanneer een team of organisatie een nieuwe ontwikkeling gaat doormaken (bv. verdere professionalisering, fusie en/of samenwerking, structuurverandering) of wanneer voor een specifiek project extra expertise nodig is.

De vragen die ik hierbij krijg hebben veelal een veranderkundig karakter, zoals:

  • De afdeling heeft een crisis achter de rug; hoe zorg ik ervoor dat vertrouwen en veiligheid weer terugkeert?
  • Op welke wijze gaat de organisatie de slag maken naar meer professioneel denken en handelen?
  • Er zijn allemaal eilandjes binnen de organisatie; hoe zorg je ervoor dat er weer één teamgedachte komt?